Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.12.2006 - Economidis v. komissio

(Asia F-122/05)1

(Virkamiehet - Nimitys - Yksikön päällikön virka - Kantajan hakemuksen hylkääminen - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Komission sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on hylätty kantajan hakemus "RTD.F.5 - Bioteknologian ja sovelletun genomiikan" yksikön päällikön virkaan ja nimitetty S. Hogan kyseiseen virkaan

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 23.12.2004 tekemä päätös, jolla H. nimitettiin "Bioteknologian ja sovelletun genomiikan" yksikön päällikön virkaan, ja tämän seurauksena hylättiin kantajan tätä virkaa varten esittämä hakemus, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006.