Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 29 decembrie 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPR/Région wallonne

(Cauza C-726/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamanți: CT, Ferme de la Sarte SPR

Pârâtă: Région wallonne

Întrebarea preliminară

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului1 trebuie interpretat în sensul că exclude din domeniul său de aplicare producția de gazon sau de acoperișuri vegetale?

____________

1 JO 2013, L 347, p. 487.