Language of document :

Talan väckt den 6 augusti 2008 - Visser-Fornt Raya mot Europol

(Mål F-67/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Haag, Nederländerna) (ombud: advokat P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europols beslut av den 4 oktober 2007 varigenom sökanden informeras om att hon inte kan erbjudas en fast tjänst av Europol.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 4 oktober 2007 varigenom sökanden informeras om att hon inte kan erbjudas en fast tjänst av svaranden, beslutet av den 29 april 2008 att avslå det framställda klagomålet mot det första beslutet och beslutet av den 12 juni 2008 som hänger samman med beslutet av den 4 oktober 2007 samt

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________