Language of document :

Beroep ingesteld op 25 juli 2008 - De Smedt e.a. / Parlement

(Zaak F-66/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Emile De Smedt (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de individuele besluiten van het TABG houdende weigering om verzoekers de in artikel 56 bis van het Statuut bedoelde toeslagen voor ploegendienst toe te kennen overeenkomstig verordening nr. 1873/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot wijziging van verordening nr. 300/76 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen, alsmede de in artikel 56 ter van het Statuut bedoelde toeslagen overeenkomstig verordening nr. 1945/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot wijziging van verordening nr. 495/77 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die regelmatig wachtdiensten verrichten

Conclusies

nietigverklaring van de individuele besluiten van het TABG houdende weigering om verzoekers de in artikel 56 bis van het Statuut bedoelde toeslagen voor ploegendienst toe te kennen overeenkomstig verordening nr. 1873/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot wijziging van verordening nr. 300/76 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen;

nietigverklaring van de individuele besluiten van het TABG houdende weigering om verzoekers de in artikel 56 ter van het Statuut bedoelde toeslagen toe te kennen overeenkomstig verordening nr. 1945/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot wijziging van verordening nr. 495/77 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die regelmatig wachtdiensten verrichten;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________