Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. prosince 2008 - Nijs v. Účetní dvůr Evropských společenství

(Věc F-64/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Článek 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu - Stručný popis žalobních důvodů v žalobě - Posuzovací řízení - Ustanovení posuzovatele a kontrolního posuzovatele - Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupci: F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora, kterým se ustanovuje posuzovatel a kontrolní posuzovatel a žaloba na náhradu škody utrpěné v návaznosti na přijetí uvedeného rozhodnutí

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

B. Nijsovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 27.9.2008, s. 25.