Language of document :

Жалба, подадена на 23 декември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-141/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията по отношение на искането на жалбоподателя да получи неизплатени възнаграждения, дължими за месеците септември—декември 2010 г. и за януари 2011 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени всяко от следните пет решения за отхвърляне от страна на Комисията или за които при всички положения тя е отговорна, независимо дали става въпрос за частично или пълно отхвърляне, на претенциите на жалбоподателя, съдържащи се в следните пет искания: 1.a) решение за отхвърляне на претенциите на жалбоподателя, съдържащи се в искането, подадено до ОН на 5 октомври 2010 г.; l.б) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на претенциите на жалбоподателя, съдържащи се в искането, подадено до ОН на 2 ноември 2010 г.; 1.в) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно на претенциите на жалбоподателя, съдържащи се в искането, подадено до ОН на 6 декември 2010 г.; 1.г) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на претенциите на жалбоподателя, съдържащи се в искането, подадено до ОН на 3 януари 2011 г.; 1.д) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на претенциите на жалбоподателя, съдържащи се в искането, подадено до ОН на 3 февруари 2011 г.;

да се обяви за несъществуваща ex lege доколкото е необходимо записката от 28 февруари 2011 г. с номер Ares(2011)217354;

да се отмени всяко от следните пет решения за отхвърляне на Комисията или за които при всички положения тя е отговорна, на административните жалби, подадени от жалбоподателя, независимо дали става въпрос за частично или пълно отхвърляне: 3.a) решение за отхвърляне на административната жалба от 26 април 2011 г., подадена срещу решението за отхвърляне на искането от 5 октомври 2010 г.; 3.б) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на административната жалба от 23 май 2011 г.; 3.в) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на административната жалба от 20 юни 2011 г.; 3.г) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на административната жалба от 24 юни 2011 г.; 3.д) решение за отхвърляне, независимо дали частично или пълно, на административната жалба от 23 юли 2011 г.,

да се отмени записка № HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 от 8 август 2011 г.,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.