Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2011 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-141/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens anmodning om udbetaling af hans løntilgodehavende for månederne fra september til december 2010 og for januar 2011.

Sagsøgerens påstande

Annullation af hvert af de fem nedennævnte afslag – uanset deres grundlag, som hidrører fra, eller som under alle omstændigheder helt eller delvist kan føres tilbage til Kommissionen – på følgende fem ansøgninger: (1a) afslaget på den ansøgning af 5. oktober 2010, som sagsøgeren havde sendt til ansættelsesmyndigheden, (1b) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på den ansøgning af 2. november 2010, som sagsøgeren havde sendt til ansættelsesmyndigheden, (1c) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på den ansøgning af 6. december 2010, som sagsøgeren havde sendt til ansættelsesmyndigheden, (1d) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på den ansøgning af 3. januar 2011, som sagsøgeren havde sendt til ansættelsesmyndigheden, (1e) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på den ansøgning af 3. februar 2011, som sagsøgeren havde sendt til ansættelsesmyndigheden.

Om fornødent fastslås det, at det notat, der er registreret den 28. februar 2011 under referencen Ares(2011)217354, er en nullitet.

Annullation af de fem nedennævnte afslag, som hidrører fra, eller som under alle omstændigheder kan føres tilbage til Kommissionen, på følgende klager, som sagsøgeren har fremsat, dvs. hvert afslag på klagerne, uanset om det er fuldstændigt eller delvist: (3a) afslaget på klagen af 26. april 2011over afslaget på ansøgningen af 5. oktober 2010, (3b) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på klagen af 23. maj 2011 (3c) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på klagen af 20. juni 2011, (3d) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på klagen af 24. juni 2011, (3e) afslaget, uanset om det er fuldstændigt eller delvist, på klagen af 23. juli 2011.

Annullation af notat HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 af 8. august 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.