Language of document :

Žaloba podaná 23. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-141/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie zamietajúceho žiadosť žalobcu o zaplatenie mzdových nedoplatkov za obdobie od septembra do decembra 2010 a za január 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť každé z piatich nasledujúcich rozhodnutí vydaných Komisiou alebo v každom prípade jej pričítateľných, ktoré zamietajú – čiastočne alebo v plnom rozsahu – nároky žalobcu uplatnené v nasledujúcich piatich žiadostiach: 1a) rozhodnutie o zamietnutí, čiastočné alebo v plnom rozsahu, nárokov uvedených v žiadosti zaslanej menovaciemu orgánu 5. októbra 2010; 1b) rozhodnutie o zamietnutí, čiastočné alebo v plnom rozsahu, nárokov uvedených v žiadosti zaslanej menovaciemu orgánu 2. novembra 2010; 1c) rozhodnutie o zamietnutí, čiastočné alebo v plnom rozsahu, nárokov uvedených v žiadosti zaslanej menovaciemu orgánu 6. decembra 2010; 1d) rozhodnutie o zamietnutí, čiastočné alebo v plnom rozsahu, nárokov uvedených v žiadosti zaslanej menovaciemu orgánu 3. januára 2011; 1e) rozhodnutie o zamietnutí, čiastočné alebo v plnom rozsahu, nárokov uvedených v žiadosti zaslanej menovaciemu orgánu 3. februára 2011,

určiť v prípade potreby neexistenciu ex lege oznámenia zaregistrovaného 28. februára 2011 pod číslom Ares(2011)217354,

zrušiť každé z piatich nasledujúcich rozhodnutí vydaných Komisiou, alebo v každom prípade jej pričítateľných, ktoré čiastočne alebo v plnom rozsahu zamietajú sťažnosti podané žalobcom: 3a) rozhodnutie zamietajúce sťažnosť z 26. apríla 2011 podanú proti rozhodnutiu zamietajúcemu žiadosť z 5. októbra 2010; 3b) rozhodnutie, ktorým sa čiastočne alebo v plnom rozsahu zamieta sťažnosť z 23. mája 2011; 3c) rozhodnutie, ktorým sa čiastočne alebo v plnom rozsahu zamieta sťažnosť z 20. júna 2011; 3d) rozhodnutie, ktorým sa čiastočne alebo v plnom rozsahu zamieta sťažnosť z 24. júna 2011; 3e) rozhodnutie, ktorým sa čiastočne alebo v plnom rozsahu zamieta sťažnosť z 23. júla 2011,

zrušiť oznámenie č. HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 z 8. augusta 2011,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.