Language of document :

Sag anlagt den 27. december 2011 – ZZ mod Rådet

(Sag F-142/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD9 efter han havde bestået udvælgelsesprøven EPSO/AD/113/07 »Heads of Unit (AD9) in the field of translation with Czech, Estonian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Slovak and Slovene as their main language« og en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 9. december 2010 og den efterfølgende afgørelse af 7. oktober 2011 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale erstatning til sagsøgeren.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.