Language of document :

2010. augusztus 30-án benyújtott kereset - Cantisani kontra Bizottság

(F-71/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicola Cantisani (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. de Lannoy ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által lelki zaklatással kapcsolatban benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmet és az elszenvedett kár megtérítése iránti kérelmet elutasító alperesi határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság Személyügyi és Igazgatási Főigazgatósága igazgatójának 2009. október 9-i (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09). sz.) határozatát, amelyben az intézmény úgy ítélte meg, hogy semmiképp nem lehet helyt adni a felperes által a Bizottsághoz 2009. január 29-én benyújtott segítségnyújtás iránti kérelemnek;

ítéljen meg a felperesnek kártérítést a zaklatás következtében elszenvedett vagyoni és nem vagyoni károk miatt;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________