Language of document :

Žaloba podaná 2. septembra 2010 - da Silva Tenreiro/Komisia

(vec F-72/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry žalobcu na pracovné miesto riaditeľa riaditeľstva E "Spravodlivosť" GR "Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť", ako aj rozhodnutia o vymenovaní nového riaditeľa. Na druhej strane zrušenie rozhodnutia o ukončení postupu obsadenia pracovného miesta riaditeľa GR JLS.F "Bezpečnosť", ako aj rozhodnutia o vymenovaní nového riaditeľa

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry žalobcu na pracovné miesto riaditeľa riaditeľstva E "Spravodlivosť" GR "Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť", ako aj rozhodnutie o vymenovaní nového riaditeľa,

zrušiť rozhodnutie o ukončení postupu obsadenia pracovného miesta riaditeľa GR JLS.F "Bezpečnosť", ako aj rozhodnutie o vymenovaní nového riaditeľa,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________