Language of document :

Жалба, подадена на 9 септември 2010 г. - Kimman/Комисия

(Дело F-74/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eugène Emile Kimman (Overijse, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на доклада за оценка на жалбоподателя за 2008 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени доклада за оценка на жалбоподателя за 2008 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________