Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 9. septembrī - Kimman/Komisija

(lieta F-74/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eugène Emile Kimman (Overijse, Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja 2008. gada novērtējuma ziņojuma atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja 2008. gada novērtējuma ziņojumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________