Language of document :

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 29.3.2018 – Euroopan komissio v. Kroatian tasavalta, jota tukee Ranskan tasavalta

(asia C-381/17)1

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 EUVL C 283, 28.8.2017.