Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 29. ožujka 2018. – Europska komisija protiv Republike Hrvatske, koju podupire: Francuska Republika

(predmet C-381/17)1

Jezik postupka: hrvatski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 283, 28. 8. 2017.