Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. marca 2018 – Európska komisia/Chorvátska republika, ktorú v konaní podporuje Francúzska republika

(vec C-381/17)1

Jazyk konania: chorvátčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 283, 28.8.2017.