Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 29. marca 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška, ob intervenciji Francoske republike

(Zadeva C-381/17)1

Jezik postopka: hrvaščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 283, 28.8.2017.