Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour constitutionnelle (Belgia) 29. juunil 2009 - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier versus Conseil des ministres

(Kohtuasi C-236/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Konstitutsioonikohus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Vastustaja: Conseil des ministres

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega1 artikli 5 lõige 2 on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 2, täpsemalt selle sättega tagatud võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas nimetatud direktiivi artikli 5 lõige 2 on vastuolus ka Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 2, kui seda sätet kohaldatakse üksnes elukindlustuslepingutele?

____________

1 - EÜT L 373, lk 37