Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour constitutionnelle (Belgia) la 29 iunie 2009 - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Cauza C-236/09)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour constitutionnelle

Părțile din acțiunea principală

Reclamanţi: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Pârât: Conseil des ministres

Întrebările preliminare

Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii1 este compatibil cu articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și, mai precis, cu principiul egalității și al nediscriminării garantat de această dispoziție?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, același articol 5 alineatul (2) din directivă este incompatibil cu articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în cazul în care aplicarea sa este limitată numai la contractele de asigurare de viață?

____________

1 - JO L 373, p. 37, Ediție specială, 5/vol. 07, p. 135.