Language of document :

Recurs introdus la 17 februarie 2021 de Danske Slagtermestre împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a treia) din 1 decembrie 2020 în cauza T-486/18, Danske Slagtermestre/Comisia

(Cauza C-99/21 P)

Limba de procedură: daneza

Părțile

Recurentă: Danske Slagtermestre (reprezentant: H. Sønderby Christensen, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană și Regatul Danemarcei

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului din 1 decembrie 2020 dată în cauza T-486/18.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe aplicarea greșită a noțiunii de „afectare directă” de către Tribunal. În susținerea acestui motiv, recurenta afirmă că este suficient, pentru a fi afectată direct, faptul că Danske Slagtermestre a prezentat motivele pentru care sistemul în trepte este susceptibil să îi plaseze pe membrii săi într-o situație concurențială dezavantajoasă (a se vedea, punctele 47 și 50 din Hotărârea pronunțată în cauzele C-622/16 P-C-624/16 P1 ). Prin urmare Tribunalul a concluzionat în mod eronat, la punctele 102-104 din ordonanța atacată, că recurentei îi revenea sarcina de a dovedi care anume dintre membrii săi ar fi afectați și modul în care sistemul în trepte le afecta poziția concurențială.

Al doilea motiv este întemeiat pe ignorarea de către Tribunal a faptului că cerința referitoare la afectarea directă nu este aplicabilă în situațiile prevăzute la articolul 263 al patrulea paragraf al treilea segment de teză TFUE. Prin urmare, recurenta susține că ordonanța atacată este afectată de eroare în măsura în care, în aprecierea afectării directe de la punctul 103 face trimitere la considerațiile dezvoltate la punctele 71-77 privind afectarea individuală. Tribunalul afirmă în mod explicit la punctele 63 și 82, primul și, respectiv, ultimul punct din secțiunea în discuție, că punctele 71-77 se referă în exclusivitate la criteriile privind afectarea individuală.

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că Tribunalul ignoră aspectul că criteriile aplicate de Curte în Hotărârea C-622/16 P-C-624/16 P, confirmă că în speță este îndeplinită condiția privind afectarea directă. Astfel, recurenta susține că Danske Slagtermestre a dovedit în mod corespunzător că (i) activitățile exercitate sunt similare celor exercitate de beneficiarul ajutorului; în al doilea rând, că membrii săi operează pe aceeași piață a produselor sau a serviciilor și, în al treilea rând, că membrii săi își desfășoară activitatea pe aceeași piață geografică.

Al patrulea motiv este întemeiat pe faptul că în mod eronat, la punctul 103 din ordonanța atacată, Tribunalul utilizează termenul „a demonstrat”, întrucât este mai exigent decât termenii „a explicat” sau „a prezentat”. În această privință, recurenta susține că este fals să se afirme că Danske Slagtermestre nu a explicat motivele pentru care membrii săi sunt expuși unei concurențe denaturate de sistemul în trepte. Condiția potrivit căreia beneficiarul este exonerat de costurile pe care ar fi trebuit să le suporte în mod normal în cadrul gestiunii sale curente sau al activității sale normale este deja îndeplinită. Acest aspect decurge din jurisprudența Curții (a se vedea inter alia Hotărârea Heiser, C-172/03, punctul 552 ).

Al cincilea motiv este întemeiat pe faptul că, în orice caz, Tribunalul a aplicat în mod eronat situația de fapt din speță și, prin urmare, punctele 71-77 conțin erori de drept. Recurenta susține, primo, că Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a exprimat rezerve în privința unor informații comunicate de Danske Slagtermestre, deși nici Comisia, nici guvernul danez nu le contestă și, secundo, că Tribunalul în mod greșit a înlăturat mai multe elemente importante pe care Danske Slagtermestre le-a prezentat în repetate rânduri în cererea sa introductivă, în replică și în anexe.

____________

1     Hotărârea din 6 noiembrie 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisia, Comisia/Scuola Elementare Maria Montessori și Comisia/Ferracci (C-622/16 P-624/16-P, EU:C:2018:873).

2     Hotărârea Curții din 3 martie 2005 (C-172/03, EU:C:2005:130).