Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. studenoga 2020. uputio Pécsi Törvényszék (Mađarska) — Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-636/20)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Pécsi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Tolnatext Bt.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prethodno pitanje

Treba li odredbe članka 22. stavka 6. i članka 29. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije1 tumačiti na način da carinsko tijelo koje ne djeluje u svojstvu suda mora zajamčiti ostvarivanje prava na saslušanje i u postupcima pokrenutima po službenoj dužnosti i u postupcima pokrenutima na zahtjev?

____________

1     Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL 2013., L 269, str. 1. i ispravci SL 2013., L 287, str. 90., SL 2015., L 70, str. 64., SL 2016., L 267, str. 2., SL 2018., L 294, str. 44.)