Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2016. július 14-i ítélete (a Cour d’appel de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Granarolo SpA kontra Ambrosi Emmi France SA

(C-196/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 44/2001/EK rendelet – Az 5. cikk 1. és 3. pontja – Joghatósággal rendelkező bíróság – A „szerződéses igény” és „jogellenes károkozással kapcsolatos ügy” fogalma – Régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatok hirtelen megszakítása – Kártérítési kereset – Az „ingó dolog értékesítése” és a „szolgáltatás nyújtása” fogalma)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Granarolo SpA

Alperes: Ambrosi Emmi France SA

Rendelkező rész

Úgy kell értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, a régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatok hirtelen megszakítása miatti kártérítési kereset nem tartozik az e rendelet értelmében vett, jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyek körébe, ha a felek között hallgatólagos szerződéses jogviszony állt fenn, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. Az ilyen hallgatólagos szerződéses jogviszony fennállása bizonyításának egybevágó körülmények csoportján kell alapulnia, amely körülmények között többek között szerepelhet a régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatok megléte, a felek közötti jóhiszeműség, az ügyletek szabályszerűsége és időbeli alakulásuk mennyiségben és értékben kifejezve, a felszámított árakra és/vagy a nyújtott árengedményekre vonatkozó esetleges megállapodások, valamint a levélváltások.

Úgy kell értelmezni a 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontjának b) alpontját, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, régóta fennálló kereskedelmi kapcsolatokat „ingó dolog értékesítésére vonatkozó szerződésnek” kell minősíteni, ha a szóban forgó szerződés jellemző kötelezettsége valamely áru szállítása, „szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek” pedig akkor, ha e kötelezettség valamely szolgáltatás nyújtása, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell meghatároznia.

____________

1 HL C 213., 2015.6.29.