Language of document :

2022. június 10-én benyújtott kereset – Hacker-Pschorr Bräu kontra EUIPO - Vandělíková (HACKER SPACE)

(T-349/22. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (München, Németország) (képviselők: C. Tenkhoff és T. Herzog ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Jana Vandělíková (Prága, Cseh Köztársaság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a HACKER SPACE európai uniós szóvédjegy bejelentése – 18 144 157. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2022. április 1-jén hozott határozata (R 1268/2021-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke (5) bekezdésének és 46. cikkének a 8. cikk (1) bekezdésével összefüggésben történő megsértése;

az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke c) pontjának és 7. cikke (1) bekezdésének megsértése;

az egyenlő bánásmód és a megfelelő ügyintézés elvének – ideértve a pergazdaságosságot is –, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének megsértése.

____________