Language of document :

Tožba, vložena 10. junija 2022 – Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková (HACKER SPACE)

(Zadeva T-349/22)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (München, Nemčija) (zastopnika: C. Tenkhoff in T. Herzog, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Jana Vandělíková (Praga, Češka republika)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije HACKER SPACE – zahteva za registracijo št. 18 144 157

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. aprila 2022 v zadevi R 1268/2021-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 47(5) in člena 46 v povezavi s členom 8(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 2(c) in 7(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625;

kršitev načela enakega obravnavanja in dobrega upravljanja, vključno z načelom ekonomičnosti postopka, členom 41(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

____________