Language of document :

A Törvényszék 2023. február 1-jei ítélete – Hacker-Pschorr Bräu kontra EUIPO - Vandělíková (HACKER SPACE)

(T-349/22. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A HACKER SPACE európai uniós szóvédjegy bejelentése – HACKER-PSCHORR korábbi európai uniós szóvédjegy és Hacker Pschorr korábbi európai uniós ábrás védjegy, valamint HACKERBRÄU és HACKER korábbi nemzeti szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – A felszólalás alapjául szolgáló ok azonosítása – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja – Az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (2) bekezdésének c) pontja”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (München, Németország) (képviselők: C. Tenkhoff és T. Herzog ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Stoyanova-Valchanova és D. Hanf meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Jana Vandělíková (Prága, Cseh Köztársaság)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsa 2022. április 1-jén hozott határozatának (R 1268/2021-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1     HL C 284., 2022.7.25.