Language of document :

2006. március 10-én benyújtott kereset - Béatrice Ider és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-25/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Béatrice Ider és társai (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság 2005. november 21-i határozatát, amellyel az a felperesek 2005. július 26-i, a felperesek besorolásáról és illetményéről hozott határozatokat, illetve a biztosok testülete 2005. április 27-i, "A brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezéseiről" szóló határozatának 8. cikkét, valamint e határozat I. és II. mellékletét sérelmező panaszait elutasította;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a fenti panaszokban sérelmezett határozatokat is;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek jelenleg a brüsszeli bölcsődékhez és óvodákhoz beosztott szerződéses alkalmazottak, kinevezésük előtt ugyanezt a munkát végezték, a belga jog szerinti munkaszerződések alapján. Az alperes által a szerződéses alkalmazottá történt kinevezésükkor megállapított besorolásukat és illetményüket vitatják.

Keresetük első jogalapjában a felperesek előadják, hogy a Bizottság és a belga jog szerinti munkaszerződés alapján foglalkoztatott bölcsődei és óvodai alkalmazottak képviselőinek 2002. január 22-i megállapodásáról szóló jegyzőkönyv alapján előnyösebb besorolásra lettek volna jogosultak. Az I. alkalmazotti csoport 1. fokozatába történt besorolásuk ugyanis nyilvánvaló mérlegelési hibának és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megsértésének minősül, mivel szakmai tapasztalattal nem rendelkező kezdőnek tekintették őket, noha számottevő szolgálati idővel rendelkeznek.

Keresetük második jogalapjában a felperesek az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 2. cikke (2) bekezdésének, a fenti megállapodásról szóló jegyzőkönyvnek, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a szociális biztonság alapelveinek a megsértését állítják. Így különösen a felpereseknek járó illetmény számításakor figyelmen kívül kellett volna hagyni a családi támogatásokat.

____________