Language of document :

2006. március 10-én benyújtott kereset - Lofaro kontra Bizottság

(F-27/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Lofaro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J.-L. Laffinaeur ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes próbaidejének 6 hónappal történő meghosszabbításáról szóló 2005. június 6-i határozatot, a felperes próbaidejének leteltét követő elbocsátásáról szóló 2005. szeptember 28-i határozatot, valamint a próbaidő leteltekor készült jelentéseket, amelyeken e két határozat alapul;

szükség esetén a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2005. november 23-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a felperes által elszenvedett vagyoni károkért fizessen meg 85 473 euró, a nem vagyoni károkért pedig 50 000 euró méltányosan meghatározott összegű kártérítést, fenntartva az eljárás során ezen összegek leszállítását vagy felemelését;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság korábbi ideiglenes alkalmazottja, akit 2004. szeptember 16-tól 2009. szeptember 15-ig szóló szerződéssel alkalmaztak, amely az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikke értelmében hat hónapos próbaidőt írt elő. Az első kedvezőtlen értékelő jelentést követően próbaidejét hat hónappal meghosszabbították, a második kedvezőtlen értékelő jelentés után pedig az alperes megszüntette az említett szerződést.

Keresetében a felperes arra hivatkozik, hogy az alperes nyilvánvaló értékelési hibákat vétett. Az alperes megsértette ezen kívül a méltósághoz és a védelemhez való jogra vonatkozó általános elveket, és alaptalan kifogásokat hozott fel.

____________