Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 5. jūlija spriedums - Ider, Desorbay un Noschese/Komisija

(lieta F-25/06)1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Klasificēšana un atlīdzība - Birojs "Infrastructures et Logistique" Briselē (OIB) - Darbinieki, kuriem uzticēti izpildes uzdevumi - Bijušie darba ņēmēji saskaņā ar Beļģijas tiesībām - Izmaiņas piemērojamā režīmā - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Béatrice Ider, Halle (Beļģija), Marie-Claire Desorbay, Meise (Beļģija) un Lino Noschese, Braine-le-Château (Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un L. Lozano Palacios)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar ko noraida sūdzības, kuras prasītāji ir iesnieguši par lēmumiem, ar kuriem ir noteikta to klasifikācija un atlīdzība kā līgumdarbiniekiem, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu ar kuru Eiropas Kopienu Komisija ir noteikusi B. Ider atlīdzību saskaņā ar līgumdarbinieka līgumu, kas parakstīts 2005. gada aprīlī;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina pusi no B. Ider tiesāšanās izdevumiem;

B. Ider sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem pati;

M. C. Desorbay un L. Noschese sedz savus tiesāšanās izdevumus paši

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006., 34. lpp.