Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. května 2007 - Lofaro v. Komise

(Spojené věci F-27/06 a F-75/06)1

(Úředníci - Dočasný zaměstnanec - Prodloužení zkušební doby - Propuštění po uplynutí zkušební doby - Akty zasahující do právního postavení - Lhůta pro podání stížnosti - Nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Lofaro (Brusel, Belgie) (zástupce: J.-L. Laffineur, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a K. Herrmann, zmocněnci, ve věci F-27/06 ve spolupráci s F. Longfilsem, advokátem)

Předmět spojených věcí

Ve věci F-27/06:

Jednak zrušení rozhodnutí Komise o prodloužení zkušební doby žalobce a ukončení jeho smlouvy po uplynutí této doby, a jednak návrh na náhradu škody.

Ve věci F-75/06:

Jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2005 o propuštění žalobce po uplynutí jeho zkušební doby a zrušení zprávy o zkušební době, na níž se toto rozhodnutí zakládá, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloby se odmítají jako nepřípustné

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - F-27/06: Úř. věst. C 208, 6.5.2006 s. 35 a F-75/06: Úř. věst. C 212, 2.9.2006. s. 48