Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus - Wandschneider versus komisjon

(Kohtuasi F-28/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamine - Tühistamishagi - Põhjendamine - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paolo Sequeira Wandschneider (Brüssel, Belgia) (esindajad: algul advokaadid G. Vandersanden ja C. Ronzi, hiljem advokaadid G. Vandersanden, C. Ronzi ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Kohtuasja ese

Esiteks 2004. aasta hindamise raames koostatud hageja karjääriarengu aruande tühistamise ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 121, 20.5.2006, lk 19.