Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 - Wandschneider/Komisia

(vec F-28/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie za rok 2004 - Žaloba o neplatnosť - Odôvodnenie - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paolo Sequeira Wandschneider (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti, neskôr G. Vandersanden, C. Ronzi a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu za hodnotiace obdobie 2004 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 121, 20.5.2006, s. 19.