Language of document :

A Raad van State (Hollandia) által 2013. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Essent Energie Productie BV, másik fél: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(C-91/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperes: Essent Energie Productie BV

Másik fél: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az alapeljárás szerintihez hasonló esetben hivatkozhat-e a holland állammal szemben az 1/80 határozat2 13. cikke szerinti "standstill" szabályra vagy a kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikke szerinti "standstill" szabályra az a megbízó, aki a Wet arbeid vreemdelingen 1994 2. cikkének (1) bekezdése alapján az érintett török munkavállaló munkáltatójának tekintendő?

a)    Úgy kell-e értelmezni az 1/80 határozat 13. cikke szerinti "standstill" szabályt vagy a kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikke szerinti "standstill" szabályt, hogy azokkal ellentétes a Wet arbeid vreemdelingen 1994 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, arra vonatkozó tilalom bevezetése a megbízóval szemben, hogy a harmadik ország, a jelen esetben Törökország, állampolgárságával rendelkező munkavállalókkal Hollandiában foglalkoztatási engedély nélkül munkát végeztessen, ha e munkavállalókat egy német vállalkozás foglalkoztatja, és egy holland munkaerő-kölcsönző vállalkozáson keresztül dolgoznak Hollandiában a megbízónak?

b)    Jelentőséggel bír-e e szempontból az, hogy a munkáltatók számára már a kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikke szerinti "standstill" szabály és az 1/80 határozat 13. cikke szerinti "standstill" szabály hatálybalépése előtt megtiltották, hogy foglalkoztatási engedély nélkül foglalkoztassanak külföldieket munkaszerződés alapján, és hogy e tilalmat szintén az 1/80 határozat 13. cikke szerinti "standstill" szabály hatálybalépése előtt azokra a munkaerő-kölcsönző vállalkozásokra is kiterjesztették, amelyekhez külföldieket küldenek ki?

____________

1 - Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 társulási tanácsi határozat.

2 - Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, 1970. november 23-án Brüsszelben aláírt, a Közösség nevében az 1972. december 19-i 2670/72/EGK tanácsi rendelettel (HL L 293., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 11. kötet, 41. o.) megkötött, jóváhagyott és megerősített kiegészítő jegyzőkönyv.