Language of document :

2013 m. vasario 25 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Essent Energie Productie BV, kita šalis: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Byla C-91/13)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Essent Energie Productie BV

Kita šalis: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prejudiciniai klausimai

Ar tokiu atveju, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, užsakovas, kuris pagal Wet arbeid vreemdelingen 1994 2 straipsnio 1 dalį laikomas atitinkamų darbuotojų turkų darbdaviu, prieš Nyderlandų valstybę gali remtis Sprendimo Nr. 1/802 13 straipsnyje įtvirtinta status quo išlyga arba Papildomo protokolo 41 straipsnyje įtvirtinta status quo išlyga?

a.    Ar Sprendimo Nr. 1/80 13 straipsnio status quo išlyga arba Papildomo protokolo 41 straipsnio status quo išlyga aiškintina taip, kad pagal ją draudžiama įvesti užsakovui taikomą draudimą, kaip antai įtvirtintas Wet arbeid vreemdelingen 1994 2 straipsnio 1 dalyje, pavesti atlikti darbus Nyderlanduose trečiosios šalies, šiuo atveju Turkijos, pilietybę turintiems darbuotojams, neturint darbo leidimo, jei šie darbuotojai įdarbinti Vokietijos įmonėje ir užsakovui Nyderlanduose dirba per Nyderlandų įmonę - laikinojo darbo naudotoją?

b.    Ar šiuo atveju svarbu tai, kad dar prieš įsigaliojant Papildomo protokolo 41 straipsnyje įtvirtintai status quo išlygai ir Sprendimo Nr. 1/80 13 straipsnyje įtvirtintai status quo išlygai darbdaviui buvo draudžiama įdarbinti pagal darbo sutartį užsienietį, neturint darbo leidimo, ir kad šis draudimas prieš įsigaliojant Sprendimo Nr. 1/80 13 straipsnyje įtvirtintai status quo išlygai buvo taikomas ir įmonėms, laikinojo darbo naudotojoms, į kurias komandiruojami užsieniečiai?

____________

1 - 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/80 dėl EEB ir Turkijos asociacijos plėtros

2 - EEB ir Turkijos asociacijos susitarimo papildomas protokolas, kuris buvo pasirašytas 1970 m. lapkričio 23 d. Briuselyje ir Bendrijos vardu sudarytas, aprobuotas bei patvirtintas 1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2760/72 (OL L 293, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 11 t., p. 41)