Language of document :

Rettens kendelse af 28. oktober 2020 – Grange Backup Power mod Kommissionen

(Sag T-110/18) 1

Processprog: engelsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1    EUT C 166 af 14.5.2018.