Language of document :

Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2020 – Grange Backup Power vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-110/18) 1

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 166, 14.5.2018.