Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumeenia) 18. detsembril 2019 – kriminaalasi CD süüdistuses

(kohtuasi C-929/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Süüdistatav põhikohtuasjas ja apellant

CD

Vastustajad

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõiget 1, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 lõiget 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil1 , artikleid 2 ja 4 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui organ, mis ei ole kohtuvõimu osa, st Curtea Constituțională a României (Rumeenia konstitutsioonikohus), teeb otsuse, millega pannakse üldine kohustus vaadata uuesti läbi korruptsiooni valdkonna kõik kohtuasjad, milles kõrgeima kohtuorgani kriminaalkolleegium tegi esimeses kohtuastmes teatud ajavahemikul (2003. aasta kuni jaanuar 2019) otsuse ning millega seoses on pooleli apellatsioonimenetlus?

2.    Kas Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 19 lõiget 1 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 [teist lõiku] tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui organ, mis ei ole kohtuvõimu osa, tunnistab vastuolus kõrgeima kohtuorgani pidevast ja ühtsest korraldusest ja kohtupraktikast nähtuva tõlgendusega õigusvastaseks selle organi ühe kohtukolleegiumi koja koosseisu?

3.    Kas liidu õiguse esimuslikkust tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi kohtul lubatakse jätta kohaldamata konstitutsioonikohtu otsus, mis tehti põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ja mis on liikmesriigi õiguse kohaselt siduv?

4.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 [lõigus 2] sisalduvat väljendit „seaduse alusel moodustatud“ saab tõlgendada nii, et see hõlmab erikoja ametlikku moodustamist olenemata sellesse kuuluvate kohtunike spetsialiseerumisest?

____________

1 ELT 2017, L 198, lk 29.