Language of document :

2019 m. gruodžio 18 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš CD

(Byla C-929/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Kaltinamasis

CD

Kitos proceso šalys

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnio 1 dalis ir 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis1 2 ir 4 straipsnius reikia aiškinti taip: jiems prieštarauja teisminės valdžios institucijoms nepriklausančios institucijos, t. y. Curtea Constituțională a României (Rumunijos Konstitucinis Teismas) sprendimas, pagal kurį reikalaujama peržiūrėti visus šiuo metu apeliacine tvarka apskųstus sprendimus korupcijos bylose, kurias per apibrėžtą laikotarpį (nuo 2003 m. iki 2019 m. sausio mėn.) pirmąja instancija išnagrinėjo aukščiausiosios instancijos teismo Baudžiamųjų bylų skyrius?

2.    Ar Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 19 straipsnio 1 dalį bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį [antrą pastraipą] reikia aiškinti taip: joms prieštarauja teisminės valdžios institucijoms nepriklausančios institucijos sprendimas pripažinti neteisėta aukščiausiosios teisminės institucijos kolegijos sudėtį, taip paneigiant jos organizacinę praktiką ir suformuotą vieningą jurisprudenciją?

3.    Ar Sąjungos teisės viršenybę reikia aiškinti taip: nacionalinis teismas gali netaikyti byloje dėl konstitucinio ginčo priimto Konstitucinio teismo sprendimo, kuris yra privalomas pagal nacionalinę teisę?

4.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje [antroje pastraipoje] vartojamą žodžių junginį „pagal įstatymą įsteigtas teismas“ reikia aiškinti taip: jis apima oficialų specializuotos teisėjų kolegijos, kurios specializacija skiriasi nuo ją sudarančių teisėjų specializacijos, sudarymą?

____________

1 OL L 198, 2017, p. 29.