Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 18. decembra 2019 – Kazenski postopek zoper CD

(Zadeva C-929/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Tožena stranka

CD

Druge stranke v postopku

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 19(1) Pogodbe o Evropski uniji, člen 325(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 2 in 4 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava1 , razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi organ zunaj sodstva, in sicer Curtea Constituțională a României (ustavno sodišče Romunije), sprejel odločbo, v skladu s katero se de plano zahteva preverjanje vseh zadev v zvezi s korupcijo, o katerih je odločal kazenski senat vrhovnega sodišča na prvi stopnji v določenem obdobju (2003–januar 2019) in ki se izpodbijajo v pritožbenem postopku?

2.    Ali je treba člen 2 in člen 19(1) Pogodbe o Evropski uniji ter člen 47, [drugi odstavek], Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi organ zunaj sodstva ugotovil, da je bilo imenovanje sestave senata vrhovnega sodišča nezakonito, v nasprotju z razlago, ki izhaja iz ustaljene in soglasne organizacijske ter pravne prakse vrhovnega sodišča?

3.    Ali je treba primarnost prava Unije razlagati tako, da nacionalnemu sodišču omogoča, da ne uporabi odločbe ustavnega sodišča, izrečene v zadevi, ki se je nanašala na kolizijo ustavne narave, in zavezujoče v smislu nacionalnega prava?

4.    Ali je mogoče besedno zvezo „z zakonom predhodno ustanovljen“ iz člena 47 [drugi odstavek] Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da vključuje uradno imenovanje specializiranega sodnega senata z drugačno specializacijo od tiste, ki jo imajo sodniki v njegovi sestavi?

____________

1 UL 2017, L 198, str. 29.