Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. ledna 2021 Allergan Holdings France proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 18. listopadu 2020 ve věci T-664/19, Allergan Holdings France v. EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Věc C-41/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Allergan Holdings France (zástupci: T. de Haan, avocat, a J. Day, Solicitor)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

Usnesením ze dne 29. dubna 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a Allergan Holdings France ponese vlastní náklady řízení.

____________