Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 19. januarja 2022 – Deutsche Telekom/Komisija

(Zadeva T-610/19)1

(Ničnostna in odškodninska tožba – Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Slovaški trg širokopasovnih telekomunikacijskih storitev – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP – Sodba, s katero je bil sklep razglašen za delno ničen in je bil znižan znesek naložene globe – Zavrnitev Komisije, da plača zamudne obresti – Člen 266 PDEU – Člen 90(4)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Nemožnost razpolaganja z neupravičeno plačanim zneskom globe – Izgubljeni dobiček – Zamudne obresti – Obrestna mera – Škoda)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Deutsche Telekom AG (Bonn, Nemčija) (zastopniki: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz in P. Lohs, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Rossi in L. Wildpanner, agenta)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije z dne 28. junija 2019 o zavrnitvi plačila zamudnih obresti tožeči stranki na del globe, vrnjene na podlagi sodbe z dne 13. decembra 2018, Deutsche Telekom/Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930), in drugič, predlog na podlagi člena 268 PDEU za povračilo izgubljenega dobička zaradi nemožnosti razpolaganja s to glavnico ali, podredno, škode, ki je tožeči stranki nastala, ker je Komisija zavrnila plačilo zamudnih obresti na to glavnico.

Izrek

Evropski komisiji se naloži, naj družbi Deutsche Telekom AG plača odškodnino za nastalo škodo v znesku 1.750.522,83 EUR.

Odškodnina iz točke 1 se poveča za zamudne obresti od razglasitve te sodbe do celotnega plačila po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka (ECB) določi za svoje operacije glavnega refinanciranja, povečani za 3,5 odstotne točke.

Sklep Komisije z dne 28. junija 2019, s katerim je zavrnila plačilo zamudnih obresti družbi Deutsche Telekom za obdobje od 16. januarja 2015 do 19. februarja 2019 na glavnico globe, vrnjene na podlagi sodbe z dne 13. decembra 2018, Deutsche Telekom/Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930), se razglasi za ničen.

V preostalem se tožba zavrne.

Komisiji se naloži plačilo njenih stroškov in polovice stroškov družbe Deutsche Telekom.

Družba Deutsche Telekom nosi polovico svojih stroškov.

____________

1     UL C 363, 28.10.2019.