Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. novembri 2020. aasta otsus (Amtsgericht Heilbronni eelotsusetaotlus - Saksamaa) – kriminaalmenetlus järgmise isiku suhtes: ZW

(kohtuasi C-454/19)1

(Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – ELTL artikkel 21 – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Alaealise rahvusvahelise röövi puhul ette nähtud spetsiifiline kriminaalkaristus – Piirang – Põhjendatus – Lapse kaitse – Proportsionaalsus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Heilbronn

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

ZW

menetluses osales: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Resolutsioon

ELTL artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus kohaldada liikmesriigi õigusnormi, milles on ette nähtud, et kui lapsevanem ei luba teises liikmesriigis viibivat last talle määratud erieestkostja juurde, on tegemist kriminaalkorras karistatava teoga ka juhul, kui see ei leia aset vägivalda kasutades, tõsise kahjuga ähvardades või kavalusega, samas siis, kui laps asub esimesena nimetatud liikmesriigi territooriumil, karistatakse samasuguse teo eest ainult juhul, kui see leiab aset vägivalda kasutades, tõsise kahjuga ähvardades või kavalusega.

____________

1 ELT C 280, 19.8.2019.