Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 19. novembra spriedums (Amtsgericht Heilbronn (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret ZW

(Lieta C-454/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savienības pilsonība – LESD 21. pants – Tiesības uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā – Kriminālnoziegums, kas saistīts ar starptautisko bērnu nolaupīšanu – Ierobežojums – Attaisnojums – Bērna aizsardzība – Samērīgums)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Heilbronn

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

ZW

piedaloties: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Rezolutīvā daļa

LESD 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāda dalībvalsts tiesību akta piemērošana, saskaņā ar kuru tas, ka viens no vecākiem nenodod savu bērnu, kurš atrodas citā dalībvalstī, ieceltam aprūpētājam, ir krimināli sodāms pat tad, ja viņš nav izmantojis vardarbību, būtiska ļaunuma draudus vai viltu, bet tad, ja bērns atrodas pirmās minētās dalībvalsts teritorijā, šis pats fakts ir sodāms tikai tad, ja ir izmantota vardarbība, būtiska ļaunuma draudi vai viltus.

____________

1      OV C 280, 19.8.2019.