Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 noiembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Heilbronn – Germania) – Procedură penală privind pe ZW

(Cauza C-454/19)1

(Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii – Articolul 21 TFUE – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Incriminare penală care vizează în mod specific răpirea internațională a minorilor – Restricție – Justificare – Protecția copilului – Proporționalitate)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Heilbronn

Partea din procedura penală principală

ZW

cu participarea: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Dispozitivul

Articolul 21 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării unei legislații a unui stat membru în temeiul căreia fapta unui părinte care nu predă curatorului desemnat copilul său care se află într-un alt stat membru poate fi sancționată penal chiar în lipsa recurgerii la violență, la amenințarea cu săvârșirea unui rău considerabil sau la viclenie, în timp ce, în cazul în care copilul se află pe teritoriul primului stat membru, aceeași faptă este sancționabilă numai în caz de recurgere la violență, la amenințarea cu săvârșirea unui rău considerabil sau la viclenie.

____________

1     JO C 280, 19.8.2019.