Language of document :

Acțiune introdusă la 29 septembrie 2021 – Tequila Revolución/EUIPO - Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

(Cauza T-628/21)

Limba în care a fost formulată acțiunea: franceza

Părțile

Reclamantă: Tequila Revolución (Ciudad de Mexico, Mexic) (reprezentant: M. Pomares Caballero, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Horizons Group (London) Ltd (Berkshire Reading, Regatul Unit)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Revolution Vodka – cererea de înregistrare nr. 17 948 886

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 22 iulie 2021 în cauza R 2266/2020-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

considerarea deciziei atacate ca fiind nefondată;

soluționarea cauzei în sensul anulării deciziei atacate și statuarea în sensul că utilizarea mărcii reclamantei a fost reală și suficientă;

în măsura în care se va dovedi oportun, considerarea opoziției împotriva mărcii Revolution Vodka ca fiind fondată;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alienatul (1) literele (a) și (b) coroborat cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________