Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2022 – Tequila Revolución/EUIPO – Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

(Cauza T-628/21)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Revolution Vodka – Marca Uniunii Europene verbală anterioară TEQUILA REVOLUCIÓN – Motive relative de refuz – Articolul 8 alineatul (1) literele (a) și b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa utilizării serioase – Articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001”]

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. (Mexico, Mexic) (reprezentant: M. Pomares Caballero, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanţi: S. Pétrequin și V. Ruzek, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Horizons Group (Londra) Ltd (Reading, Regatul Unit)

Obiectul

Prin acțiunea sa întemeiată pe articolul 263 TFUE, reclamanta solicită anularea și modificarea Deciziei Camerei a cincea de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 22 iulie 2021 (cauza R 2266/2020-5).

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Tequila Revolución S.A.P.I. De C.V. la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 490, 6.12.2021.