Language of document :

Acțiune introdusă la 3 februarie 2021 – Bowden și Young/Europol

(Cauza T-72/21)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Ian James Bowden (Haga, Țările de Jos) și Janey Young (Haga) (reprezentant: N. de Montigny, avocată)

Pârâtă: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului:

anularea deciziilor individuale din 30 martie 2020 de a nu li se acorda derogarea de la condiția privind cetățenia prevăzută la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din RAA și, în consecință, de a înceta contractele lor respective în temeiul articolului 47 din RAA cu un preaviz care începe „la finalul perioadei de tranziție”, și anume 31 decembrie 2020 potrivit acordului de retragere;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă șase motive.

Primul motiv este întemeiat pe nelegalitatea procedurii și a criteriilor aplicate, pe o eroare de drept și pe o eroare de interpretare, pe lipsa de transparență, de claritate, de securitate juridică, de previzibilitate și pe nerespectarea obligației de bună administrare în cadrul adoptării unei proceduri de derogare.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea așteptărilor legitime, pe lipsa unei examinări individuale și detaliate a dosarului, pe luarea de decizii arbitrare, pe abuzul de procedură și pe lipsa de motivare.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea obligației de solicitudine.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea dreptului de a fi ascultat în mod efectiv.

Al cincilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului egalității de tratament și al interdicției oricărei discriminări.

Al șaselea motiv este întemeiat pe o eroare vădită de apreciere.

____________