Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2021. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prestige and Limousine, S. L. kontra Área Metropolitana de Barcelona

(C-50/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Az alapeljárás felei

Felperes: Prestige and Limousine, S. L.

Alperes: Área Metropolitana de Barcelona

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Ellentétesek-e az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével az olyan – törvényi és rendeleti – nemzeti rendelkezések, amelyek a VTC1 -engedélyek számát mindenfajta alapos indok nélkül legfeljebb harminc taxiengedélyenként egyre korlátozzák?

2)    Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely a városi szolgáltatások nyújtására szánt VTC-járművek tekintetében mindenfajta alapos indok nélkül egy második engedélyt, valamint további feltételeket ír elő?

____________

1 Vehículo de turismo con conductor [vezetővel bérbeadott gépjármű].