Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španija) 29. januarja 2021 – Prestige and Limousine, S.L./Área Metropolitana de Barcelona

(Zadeva C-50/21)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Prestige and Limousine, S.L.

Tožena stranka: Área Metropolitana de Barcelona

Vprašanji za predhodno odločanje

(1)    Ali člen 49 in člen 107(1) PDEU nasprotujeta nacionalnim – zakonskim in podzakonskim – predpisom, ki brez kakršnega koli prepričljivega razloga dovoljenja VTC1 omejujejo na po eno dovoljenje na vsakih 30 licenc za opravljanje taksi storitev ali manj?

(2)    Ali člen 49 in člen 107(1) PDEU nasprotujeta nacionalnemu predpisu, ki brez kakršnega koli prepričljivega razloga določa dodatno dovoljenje in dodatne zahteve za vozila VTC, s katerimi se želijo opravljati mestne storitve?

____________

1 Dajanje v najem vozil z voznikom