Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.9.2011 - Arnaldos Rosauro ym. v. komissio

(Asia F-29/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta - Ennen 1.5.2004 julkaistut ura-alueen vaihtoa koskevat sisäiset kilpailut - Hakijat, jotka on kirjattu varallaololuetteloon ennen 1.5.2006 - Palkkaluokan määrittäminen - Pienemmän kertoimen kuin 1 soveltaminen - Ylennyspisteiden menettäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Andres Arnaldos Rosauro ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume, sitten S. Rodrigues ja lopuksi asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisten päätösten kumoaminen, joilla kantajat, jotka olivat ura-alueen C virkamiehiä ja jotka olivat läpäisseet ura-alueen vaihtoa koskeneen sisäisen kilpailun, nimitettiin palkkaluokkiin B*3/B*4, heidän aikaisempi peruspalkkansa ennen ura-alueen muuttamista säilytettiin soveltamalla korotuskerrointa ja heidän ylennyspisteensä poistettiin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 121, 20.5.2006, s. 19.