Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 26-i ítélete - Arnaldos Rosauro és társai kontra Bizottság

(F-29/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése - 2004. május 1-je előtt közzétett besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsgák - 2006. május 1-je előtt tartaléklistára vett pályázók - Besorolási osztályba való besorolás - Egynél alacsonyabb szorzótényező alkalmazása - Előmeneteli pontok elvesztése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Andres Arnaldos Rosauro és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben S. Rodrigues és A. Jaume, később S. Rodrigues, végül S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amely a C besorolási osztályba tartozó felpereseket, akik sikeresen teljesítették valamely besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsgát, B*3/B*4 besorolási fokozatba nevezi ki, miközben díjazásukat szorzótényező alkalmazásával az osztályváltás előtti szinten tartja és előmeneteli pontjaikat lenullázza.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 121., 2006.5.20., 19. o.